(Видео) Во Холандија отворени првите Стив Џобс училишта

Образование на новата ера..

Отворени првите седум ексклузивни „Стив Џобс“ училишта во Холандија.

Програмата која најпрво била предложена од холандските официјални лица во 2012 година, на секое дете му дава пристап до виртуелно училиште преку Ајпад и му помага да ја развијат информатичката и комуникациската технологија како и обработување на информациските вештини, соработка со техники, решавање на проблеми и поттикнување на нивниот креативен ум.

Програмата им неколку бенефиции: покрај тоа што ги учи децата да ги користат нивните способности, училишните часови и одморите се многу пофлексибилни бидејќи виртуелното училиште е достапно насекаде.

Нивните наставници ќе се нарекуваат тренери со цел да се нагласи улогата на поддржувачи на личните проекти на децата, а не само да се даваат информации и задачи.