Хороскоп според времето на раѓање

Кругот од 24 часа е поделен на шест нумерички дела. Првиот нумерички дел е помеѓу нула и четири часот, вториот помеѓу 4 и 8 часот, третиот помеѓу 8 и 12, четвртиот помеѓу 12 и 16, петтиот помеѓу 16 1 20 и шестиот –последниот помеѓу 20 и 24, односно 0 часот

Прочитај повеќе
Scroll To Top