Радев го коментираше извештајот на ЕК за состојбата на правосудниот систем во Бугарија, велејќи дека проценките во него се алармантни.