Провинциските власти посочуваат дека пациентот бил веднаш изолиран, така што тој не заразил никого.

Сојот ламбда е повеќе заразен од другите варијанти на корона вирусот и во моментов е најраспространет во Јужна Америка.