Соопштено е дека серијата златни монети е издадена во чест на највлијателната жена во светот.